KAUPPAKESKUS PLAZAN HÄIKIVÄT PÄIVÄT ARVONNAN SÄÄNNÖT

Tällä sivulla kerrotaan Kauppakeskus Plazan Häikivät Päivät Tarjouslehdessä järjestetyn arvonnan säännöistä. Ole hyvä ja lue arvonnan osallistumisehdot huolellisesti. Arvontaan osallistuminen edellyttää ehtojen hyväksymistä.

 1. Järjestäjä
  KOY Vilhonkatu 8 / Kauppakeskus Plaza, Vilhonkatu 8, 24100 Salo.
 2. Osallistumisoikeus / arvontaan osallistuminen
  Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt.
  Kauppakeskus Plazan liikkeiden, Realidean tai muiden kilpailun tuottamiseen osallistuneiden organisaatioiden työntekijät ja samassa taloudessa asuvat eivät voi osallistua kilpailuun.Osallistumalla arvontaan osallistuja myöntää Kauppakeskus Plazalle rajoittamattoman, maailmanlaajuisen ja peruuttamattoman oikeuden julkaista jakelukanavasta riippumatta tämän toimittamaa materiaalia sekä oikeuden muunnella näitä ja luovuttaa sanotut oikeutensa kokonaan tai osittain eteenpäin.
 3. Palkinto
  Arvonnassa voi voittaa aurinkolasit. Voittaja voi itse valita mistä Plazan optikkoliikkeestä hankkii itselleen sopivimmat aurinkolasit. Palkintona arvotaan 150 €:n lahjakortti aurinkolasien hankintaan. Palkintoa ei voi vaihtaa eikä muuttaa rahaksi.
 4. Palkinnon jako
  Arvonnassa voittaneelle ilmoitetaan voitosta viimeistään viikon kuluessa arvonnan suorittamisen jälkeen somekanavien viestipalveluilla, sähköpostilla tai puhelimitse. Voitto tulee noutaa Plazasta. Mikäli voittajaa ei tavoiteta seitsemän (7) päivän kuluessa arvontapäivästä, arvotaan uusi voittaja. Kauppakeskus Plaza pidättää itsellään oikeuden päättää, missä, milloin ja miten palkintojen luovutus tapahtuu. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi eri medioissa (mm. somekanavat, verkkosivut), kun palkinnonjaosta tiedotetaan. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi.
 5. Rekisteritiedot
  Osallistujan antamia nimi- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ulkopuolisille.
 6. Järjestäjän vastuu
  Kauppakeskus Plaza ei vastaa tietoteknisistä tai muista syistä johtuvista esteistä kampanjaan osallistumiseen. Kauppakeskus Plazan vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Kaikki palkintojen vastaanottajat vapauttavat Kauppakeskus Plazan, kampanjan yhteistyökumppanit ja edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai jonkin palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Kauppakeskus Plaza maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä ilmoitetuista palkinnoista.
 7. Osallistujien henkilötietojen käyttö
  Osallistumalla kilpailuun voittaja antaa Kauppakeskus Plazalle luvan ilman erillistä korvausta tai suostumusta käyttää ja julkaista tämän nimen ja asuinpaikkakunnan Kauppakeskus Plazan hallinnoimilla verkkosivuilla, kampanjasivuilla tai muussa materiaalissa (ml. tiedotus- ja markkinointiaineisto). Osallistujien antamia yhteystietoja käytetään kilpailun ja arvonnan toteuttamiseen.
 8. Sääntöjen hyväksyminen ja muutosoikeus
  Osallistumalla kampanjaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kampanjan virallisia sääntöjä ja Kauppakeskus Plazan niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Kauppakeskus Plazalla on oikeus hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Kauppakeskus Plaza pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.