KAUPPAKESKUS PLAZAN KILPAILUJEN/ ARVONTOJEN SÄÄNNÖT

Tällä sivulla kerrotaan Kauppakeskus Plazan Facebook ja Instagram -tileillä järjestämien kilpailujen/arvontojen säännöistä. Säännöt ovat voimassa kaikissa kilpailuissa, ellei toisin mainita. Ole hyvä ja lue kilpailujen/arvontojen osallistumisehdot huolellisesti. Kilpailuun/arvontaan osallistuminen edellyttää ehtojen hyväksymistä.

FACEBOOK

 1. Järjestäjä
  Salon Kauppakeskus Plazan Yrittäjäyhdistys ry (Jäljempänä Kauppakeskus Plaza), Vilhonkatu 8, 24100 Salo
 2. Osallistumisoikeus
  Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Kauppakeskus Plazan liikkeiden, Realidean tai muiden kilpailun tuottamiseen osallistuneiden organisaatioiden työntekijät ja samassa taloudessa asuvat eivät voi osallistua kilpailuun.
 3. Kilpailuun/arvontaan osallistuminen
  Kilpailuun/arvontaan voi osallistua kommentoimalla Kauppakeskus Plazan Facebook päivitystä.Kauppakeskus Plaza valitsee kilpailun voittajat arpomalla.Osallistumalla kilpailuun/arvontaan osallistuja myöntää Kauppakeskus Plazalle rajoittamattoman, maailmanlaajuisen ja peruuttamattoman oikeuden hyödyntää ja julkaista jakelukanavasta riippumatta tämän toimittamaa materiaalia sekä oikeuden muunnella näitä ja luovuttaa sanotut oikeutensa kokonaan tai osittain eteenpäin. Osallistuja vakuuttaa, että hänellä on toimittamaansa aineistoon kilpailuun osallistumiseksi ja edellä kuvatun käyttöoikeuden myöntämiseksi tarvittavat oikeudet ja ettei sanottu aineisto loukkaa kenenkään kolmannen osapuolen omistus-, tekijän- tai muita oikeuksia.
 4. Palkinnot ja niiden arvonta
  Facebookissa järjestettävien kilpailujen/arvontojen palkinnot määritellään jokaiselle kilpailulle erikseen. Kilpailun voittajalle tai voittajille ilmoitetaan voitosta heti arvonnan suorittamisen jälkeen Facebookin yksityisviestillä sekä mahdollisesti tekemällä voittajan valinnasta oma postaus ja merkitsemällä voittaja tai voittajat postaukseen. Kilpailun voittajaan ollaan yhteydessä ja lahjakortti tulee noutaa Plazasta. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden (2) päivän kuluessa arvontapäivästä, arvotaan uusi voittaja. Kauppakeskus Plaza pidättää itsellään oikeuden päättää, missä, milloin ja miten palkintojen luovutus tapahtuu. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuhun tavaraan.
 5. Järjestäjän vastuu
  Kauppakeskus Plaza ei vastaa tietoteknisistä tai muista syistä johtuvista esteistä kampanjaan osallistumiseen. Kauppakeskus Plazan vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Kaikki palkintojen vastaanottajat vapauttavat Kauppakeskus Plazan, kampanjan yhteistyökumppanit ja edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai jonkin palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.Kauppakeskus Plaza maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä ilmoitetuista palkinnoista.
 6. Osallistujien henkilötietojen käyttö
  Osallistumalla kilpailuun voittaja antaa Kauppakeskus Plazalle luvan ilman erillistä korvausta tai suostumusta käyttää ja julkaista tämän nimen ja asuinpaikkakunnan Kauppakeskus Plazan hallinnoimilla verkkosivuilla, kampanjasivuilla tai muussa materiaalissa (ml. tiedotus- ja markkinointiaineisto).Osallistujien antamia yhteystietoja käytetään kilpailun ja arvonnan toteuttamiseen.
 7. Sääntöjen hyväksyminen ja muutosoikeus
  Osallistuja tiedostaa, ettei kilpailu ole millään tavoin Facebookin sponsoroima, tukema tai hallinnoima eikä sitä järjestetä yhteistyössä Facebookin kanssa, ja vapauttaa Facebookin kaikesta vahingonkorvaus- ja muusta vastuusta kilpailuun liittyen. Kaikki osallistujan antamat tiedot annetaan suoraan Kauppakeskus Plazalle, ei Facebookille. Osallistumalla kampanjaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kampanjan virallisia sääntöjä ja Kauppakeskus Plazan niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Kauppakeskus Plazalla on oikeus hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle.Kauppakeskus Plaza pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

INSTAGRAM

 1. Järjestäjä
  Salon Kauppakeskus Plazan Yrittäjäyhdistys ry. (Jäljempänä Kauppakeskus Plaza) Vilhonkatu 8, 24100 Salo.
 2. Osallistumisoikeus
  Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, jotka täyttävät Instagramin yleiset käyttöehdot. Kauppakeskus Plazan liikkeiden, Realidean tai muiden kilpailun tuottamiseen osallistuneiden organisaatioiden työntekijät ja samassa taloudessa asuvat eivät voi osallistua kilpailuun.
 3. Palkinnot ja niiden arvonta
  Instagramissa järjestettävien kilpailujen/arvontojen palkinnot määritellään jokaiselle kilpailulle erikseen. Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuksi tavaraksi. Kilpailun voittajaan ollaan yhteydessä ja lahjakortti tulee noutaa Plazasta. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden (2) päivän kuluessa arvontapäivästä, arvotaan uusi voittaja. Jos kilpailuun/arvontaan osallistutaan repostaamalla tai ottamalla screenshot ja merkitsemällä kuva tietyllä hashtagilla, arvotaan voittaja satunnaisesti kyseisellä hashtagilla Instagramista löytyvistä kuvista. Kilpailuun/arvontaan osallistuvan profiilin on oltava julkinen, että Kauppakeskus Plaza löytää kuvan hashtagin perusteella. Kilpailujen/arvontojen alkamis- ja päättymispäivät ilmoitetaan kilpailun/arvonnan julkaisemisen yhteydessä.
 4. Kuvien käyttöoikeudet (kun osallistutaan omalla kuvalla):
  Osallistumalla kilpailuun osallistuja vahvistaa, että hän omistaa kuvan käyttöoikeudet ja hänellä on oikeus julkaista se. Osallistujalla on lupa kuvan julkaisuun myös muilta kuvassa mahdollisesti näkyviltä henkilöiltä. Osallistuessaan kilpailuun osallistuja myöntää Kauppakeskus Plazalle kuvan käyttöoikeudet kilpailuun liittyvässä tiedottamisessa ja markkinoinnissa Kauppakeskus Plazan omissa kanavissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Kauppakeskus Plaza saa oikeuden käyttää kilpailun voittaneiden nimiä/nimimerkkejä kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa Kauppakeskus Plazan eri kanavissa. Kauppakeskus Plazalla on oikeus tarpeen vaatiessa muuttaa näitä sääntöjä ilman eri ilmoitusta. Kilpailu ei ole millään tavoin Instagramin rahoittama, tukema tai ylläpitämä.
 5. Järjestäjän vastuu
  Kauppakeskus Plaza ei vastaa tietoteknisistä tai muista syistä johtuvista esteistä kampanjaan osallistumiseen. Kauppakeskus Plaza vastaa lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta näissä säännöissä mainituista palkinnoista. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Kauppakeskus Plazan vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Kaikki palkintojen vastaanottajat vapauttavat järjestäjän, kampanjan yhteistyökumppanit ja edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai jonkin palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.
 6. Sääntöjen hyväksyminen ja muutosoikeus
  Kilpailut/arvonnat eivät ole Instagramin sponsoroimia, organisoimia tai ylläpitämiä.Informaatio annetaan Kauppakeskus Plazalle, ei Instagramille. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Kauppakeskus Plazaan. Osallistumalla kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Kauppakeskus Plaza pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilman eri ilmoitusta.
 7. Kommentointi Kauppakeskus Plazan Instagramissa julkaisemiin kuviin
  Kauppakeskus Plaza ei ole vastuussa kuviensa kommenttien sisällöstä eikä valvo kommentointia. Kauppakeskus Plaza kuitenkin pidättää oikeuden kuviensa kommenttikentässä julkaistut asiattomat kommentit ja mainokset ilman erillistä ilmoitusta.